Červen 2014

Kontroverzní... v novinářském pojetí

20. června 2014 v 19:14 | kra |  Demokracie


Kontroverzní je vše, co není "verzní" - tedy nějak oficiálně verzní.

Podle tohoto návodu snadno najdete média, která se samozvou verzními, tedy možná i vezíry, kteří dokáží určit či je verze správná, a co je již kontraverze, tedy proti-verze. Samozvaní pravdošiřitelé se tak snadno poznají, a prozradí zda článek psal duchem fašista. Zná správnou verzi pravdy, kterou je ochoten hájit proti "terroristům se kterými se nemluví" se zbraní v ruce. Skutečnost ani znát nepotřebuje, svou jedinou pravdu má "ověřenou tradicemi".

Zpravila jde o klerofašismus a skrytý feudalismus a... d o v í c o n á s j e š t ě č e k á ...

Toto je příznakem - nastupující doby...
Tady se rodí despocie moci, "přirozený nárok na pravdu" a tady je také kolébka fašismu o kterém se dnes a denně mlátí prázdná sláma.
Ve slově _"kontroverzní" které nacházím stále častěji v článcích i oficiálních periodik, nalézám pohrdání novinářským staven jako takovým.
Není řemeslem žurnalisty aby hodnotil, avšak používáním slova kontroverzní se toho naši "žurnalisté" dopouštějí v nehorázné míře.
Jejich neznalost, ať už účinků slova, nebo pravidel novinářské etiky, zaslouží vést na veřejný pranýř.

Co je možné v politice, nikoli ve vědě

7. června 2014 v 22:44 | kra


Doktor Nečas vědu zradil, v neprospěch lidstva se stal otrokem čehosi, co je dnes kromě bulváru, předmětem řízení o... porušení práva. Jde v podstatě o výjimku? Dnes a denně jsou lidé okrádáni systémem kombinace restitucí, nejasných zákonů, přešlapů... Nezákonných úředních rozhodnutí proti kterým se nikdo neodvolal kvůli drahotě "práva"... cítíte jak je ta demogracie smrdutá? Mysterióznost s jakou postrkuje právní 'sekula' svůj hlouček vlivu... snažíce se nabalovat Joudy... to ně fakt nevím proč, nepřekvapuje. Joudy si vypěstovali na ScioTestech a na přijímačkách nočních hlídačů čehosi co se jmenuje něco jako ABC či co...

Je hnusné když vědu zneužívají metafyziy-cosi...
Je smutnější když na ni plivou "čelní představitelé". dokonce i politici kteří se vědeckými schopnostmi honosí v životopisech. Mají je skutečně? Nejsou to jen "Cvachové" svého oboru?