Únor 2013

Jen již morálka nemorální?

22. února 2013 v 16:04 | kra |  Demokracie

Právě tato otázka mě napadla když jsem slyšel slova ministra spravedlnosti Pavla Blažka který na veřejném slyšení v Senátu k prezidentské amnestii prohlásil neuvěřitelná slova: "Víte, prohlášeí že amnestie je nemorální, tak to zní krásně, ale vzpomněl jsem si při tomdle výroku na citát z Fridericha Hayeka který naprosto správně řekl že nejmorálnější právní řád byl řád nacistického Německa, tak si někdy přečtěte nějaká vnitřní pravidla, třeba SS. Tolik morálky co je tam už nikdy nikde neuvidíte."Viz. ČRo: Rozhovor na aktuální téma

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2833615

http://media.rozhlas.cz/_audio/2833615.mp3Logika tohoto prohlášení mě nutí položit si opět, jako v poslední době již mnohokrát, tutéž otázku. Cožpak jsou všechny dobré principy na světě odsouzeny k zavržení jen proto, že si je zločinci berou do huby?

Způsob uvažování JUDr. Blažka je zarážející o to víc, že se jej dopouští z pozice ministra, který se má starat o aplikaci morálky - obecně přijímaných pravidel a zvyklostí - do právního sytému. Opak je přitom pravdou jak vidíme. Nejvrchnější justiční úředník v zemi zavrhuje princip morálky způsobem bulvárního špinění, ačkoli by při svém právním vzdělání měl vědět, že právo a morálka jsou od pradávna dvě strany téže mince. Že právo je (mělo by být) morálka formálně zakotvená ve funkční legislativě.Zvláštnost uvažování ministra spravedlnosti Nečasovy vlády, který ochotně zapomíná na tisícileté principy na nichž stojí stát a přitom se zaštiťuje bohem neoliberalistů Hayekem je potvrzením totalitního charakteru moci ideologie peněz. Tato vrcholná ukázka zvrácenosti poměrů v nejvyšších patrech naší společnosti názorně ukazuje kde především je v tomto státě je cosi shnilého. Jestliže vrcholný představitel Justice zapomíná ve jménu ideologie na principy práva, krásně to dokresluje panoptikum ve které se naše společnost proměnila.Při poslechu Blažkova projevu jsem si také vzpomněl na jeden citát. Je od Jana Wericha: "Na světě existují ústa, ze kterých i taková slova jako růže či láska, zní jako výkal." Ministr Blažek mi dal příležitost konfrontovat význam citace s konkrétní realitou.Pro pochopení a dokreslení pocitů jenž ve mě vyvolávají lidé jako Blažek a spol. doporučuji k přečtení poslední blog Jaroslava Flegra:

http://jaroslavflegr.bigbloger.lidovky.cz/c/322595/O-svinich-a-lidech-aneb-skodim-dobre-skodim-rad-2.htmlProstě výstižně umožňuje nahlédnout na věci z naturalističtějšího úhlu pohledu a pochopit zdánlivě nepochopitelné chování některých jedinců. Dokonce dává odpověď na otázku co dál, co s tím? Řešení spočívá v možnosti trestání. Nikoli formou dodržování formální legislativy, ale přímo tázáním se po aktuálním stavu obecné morálky - například pomocí zavedení prvků přímé demokracie formou odvolatelnosti politiků. Ne náhodou s tím souvisí známý fakt, že máme referendum zakotveno v Ústavě, avšak prováděcí ústavní zákon stále přijat nebyl. Obdivovatelům Hayekovy ideologie se pochopitelně dosud žádný návrh nelíbil natolik aby pro něj zvedli ruku.