Březen 2012

Je třeba ochránit lid před jeho vůlí

4. března 2012 v 22:04 | kra
Je třeba ochránit lid pře jeho vůlí.... aneb polemika s Petrm Uhlem nad rozhodnutím Ústavního soudu o odkladu voleb. O mediální zuřivosti, a o důslecích na paradigma tří pilířů moci.
Je až neskutečně odporné jak snadno zapomínají čelní zastánci demokracie na její principy, když se jim samým tyto příčí s vlastní vůlí, zvláště pozoruhodně narůstá tato tandence s věkem. Z obhájců hodnot vezdejších se stávají povšechně zastánci hodnot kdysi nabyvších, hledající si všerůzné obhajoby vlastních, většinou již účelových teorémů, které dostatečně zapadají do kolejí které pro pohodlnost nebo neschonost nejsou s to opustit. I to může být příčinou proč se mnhohým komentátorům Práva (deník) zdá, že Ústavní soud nezneužil své pravomoci když zrušil volby na podzim roku 2009, ale že nás zachránil před zhůvěřilostí poslanců... Že z hlediska právního jsou poslanci, paradoxně vesměs opovrženíhodni (ačkoli si je volí ti co jimi opovrhují) jsou přece jen právně zástupci lidu. To ovšem nezaručuje, že si někdo ze sodcovské části nepokusí uzurpovat moc vlastním zásahem do moci zákonodárné. Obhajují se přitom 'duchem' 'principy' 'zvláštnostmi' pošlapávajíc lid, prostřednictvím parlamentu - tedy když se to hodí, je parlament hlasem lidu, když ne, je to odprný zneuživatel lidu a je před ním třeba lid chránit.

Jde o jeden z příkladů proč je třeba zavést přímou demokracii.

Troufám si tvrdit, že Petr Uhl je rovněž ideálem demokrata, který sice věří na demokracii, ale pro jistotu je ochoten si nenechat možnost ovlivňovat politiku justicí. Vicehlavá saň se lépe udrží a dá svým představitelům moc udržet moc. Nedotknutelná justice, jejíž