Prosinec 2010

Právní stát a individuální svobody.

21. prosince 2010 v 1:01 | kra |  Demokracie

K aktuální kauze...
Začetl jsem se do zázmanu rozhovoru pana Drobila s panem Michálkem. Tento neobyčejně květnatý rozhovor mě úplně utvrdil v tom, že pan (dosud ještě, a možná nadlouho) ministr Drobil a pan premiér Nečas mají naprostou pravdu, když tvrdí že bylo "chybou ministra životního prostředí, že si špatně vybral své spolupracovníky".
Z pohledu party "kluků co spolu mluví" a politických skautů co umí držet bobříka mlčení, je člověk který se odmítá stát bílým koněm při rozkrádání státu, nepoužitelný. Ba dokonce, jak je vidět, takto "neodpovědný" jedinec ohrožuje "stabilizaci veřejných rozpočtů a vládu práva" (Petr Gazdík v OVM). Ukázalo se, že Michálek zcela nesprávně chápe přívlastek "vláda boje proti korupci", jakoby snad doposud žil v jiné zemi, pod jinou koaliční vládou.  Cožpak je tak naivní, že si neumí výraz "boj proti korupci" přeložit do jazyka "odpovědných"? Patrně jej zmátly příručky vydávané V.V. Ministerstvem Vnitra. Zkrátka persona non grata.

Drobil a Nečas se v kádrové politice mají od Kalouska co učit. Hlavně to, že při "boji proti korupci" musí mít na své straně hlavně média...
Být zadobře s novináři předpokládá být zadobře s majiteli médií. V tomto ohledu je TOPka krytá. Jsou politici, kteří mají  k tomuto druhu umění vrozený talent.
Žádný novinář si nedovolil položit byť jen jen stéblo do cesty velkému znalci personalistiky a mediální komunikace, a to ani po té, když o něm v kdysi slavné kauze "Zákon za milión" poslanec Ladislav Šustr na tajném videozáznamu řekl v jistých souvislostech toto: "Aby to bylo k něčemu i pro vás, tak je ta transparentnost dobrá, protože já musím Mirkovi Kalouskovi říct, že jste nám pomoh..."  Šustr tehdy letěl z TOP09ky jako když schody namydlíš. Mirek Kalousek využil rychlý vyhazov Ladislava Šustra jako příkladný krok, znamení poctivosti TOP09 a své skromné osoby. Já osobně se nemohu zbavit dojmu, že ta rychlost byla motivována především Mirkovým pudem sebezáchovy. Když už si jej dovolil Šustr v zít tak neprozřetelně do úst, tak přes ně taky dostal.

   Ze zoufalého mlžení koaličních zástupců v dnešním pořadu Václava Moravce nabývám dojmu, že pro Drobila, Nečasovu vládu, dosud neuhasl plamínek naděje na podobný vývoj scénáře jako kdysi v šustrově kauze "zákon za milión". Bleskově vyhodili Michálka, a volají po "klidu na práci". Jenže, když dva dělají totéž, není to vždycky totéž. Michálek není Šustr, Drobil s Nečasem jsou proti Kalouskovi břídilové.

Pánové Nečasi, Drobile, a další zainteresovaní, neračte upadat do splínu, ještě se může všechno v dobré obrátit. Pan prezident Václav "President" již vyslovil svá skrytá přání týkající se osudu Drobila. Přání, jež jsou pro věrné služebníky velkého Vaška více než rozkazem. Dal nedávno požehnání neodvolatelnému policejnímu prezidentovi Oldřichu Martinů, a připomněl mu jistě také, jak dbát na slušné vychování, neboť je nezbytnou podmínkou diplomatické profese. (Což by jistě bylo pěkné završení Oldřichovy kariéry.) Také nejvyšší státní zástupkyně ještě (naštěstí) nestačila sbalit všechna fidlátka... A co víc, máme tu návrh pana děkana "plzeňského čističe" Jiřího Pospíšila, aby nejvyššího státního zástupce jmenoval prezident republiky...
(Ten prezident, který tak pečlivě navrhoval Senátu PČR soudce Ústavního soudu, tak že nebyl 8 měsíců usnášeníschpopný. Snaha se zůročila -  takto pečlivě vybraný Ústavní soud vykládá slovo "bezplatný" s klidným srdcem jako "nemá rdousící efekt". Pan prezident Václav "President" má zkrátka talent na výběr persón.)

Ačkoli se může zdát že jde do tuhého, vypadá to, že z tohoto mraku i přes neustále se horšící nečas jen tak prešet nebude a že se jen tak nevyjasní. Ale hřmít se bude, až se budou hory zelenat. Rozhodně je tu šance na jistou rekonfiguraci. Které zkušené a politikou protřelé figury si polepší? Hádejte devětkrát.

Pamatujete na dobu, kdy se zvedla aféra kolem odposlechů a začalo se hovořit o jejich nadužívání a zneužívání? Shodou okolností se tehdy nějakým opravdu, ale opravdu nedopatřením, dostal do sítě odposlouchávaných i sám veliký Václav "President". Od té doby začala ještě systematičtější likvidace operativních možností policie. Toto nedopatření vyjevilo, že skutečné nebezpečí pro korupčníky se skrývá právě v odposleších. Záznam pořízený nezávislým strojem, hovořícím hlasem viníka skrývá nebezpečí pro svobodu slova (korupčního - mezi čtyřma očima, dvema mobily). Není dne, aby se některý z význačných politiků zcela bezostyšně nedovolával oklešťování pravomocí policie za halasného vzývání všespásné svobody (majetková přiznání nepřípustná). Svoboda v pojetí neoloberalismu zřejmě znamená svobodu páchat cokoli.

Kdysi bylo i v této nebohé zemi zvykem, že když si pořizujete telefonní SIM kartu, zanecháte operátorovi své personálie. Dnes si můžete SIM kartu koupit v samoobsluze. Svoboda je svoboda, sichr je sichr. Vážení terroristé, v ČR vám právní stát zajistí bezpečí anonymního odpálení nálože za pomocí veřejných komunikačních sítí. Možnost roamingu dovoluje operovat i v zahraničí.

Řákám si sám pro sebe, jestli by nestálo za to, pro těch pár nerozkradených miliard, pro spravedlnost co je slepá v tom původním významovém rámci, obětovat trochu vlastního soukromí...

Ale ne! Představte si tu hrůzu! Děsím se, že by třeba mohl někdo z policejních detektivů odposlechnout můj milostný rozhovor se sekretářkou a vydírat mě...! (takových jsou jistě na policii celé útvary)