Červenec 2010

Nějaké odkazy k výročí

5. července 2010 v 22:43 | kra
Odkazy na mp3 záznamy přednášky Zdeňka Mahlera při příležitosti 140. Výročí úmrtí Boženy Němcové (21. ledna 2002).


Slavíme v Těchto dnech Svátky Cyrilometodějské, a Husův odkaz.

Zdeněk Mahler hovoří v přednášce nejen o Boženě Němcové, přičemž velmi poutavě a zajímavě strhává posluchače výkladem s širokým záběrem společenským i tématickým - avšak neodbíhá od tématu, naopak. Linie příbehu, výkladu je zdobena lísky úvah, připomenutí souvislostí, emotivním podáním závěru, avšak s pokorou k Historii jako matce společenských věd. Stejně poutavě vypráví Zdeněk Mahler také  také o Husově odkazu a souvisejících širších společenských souvislostech.  Přestože od roku 2002, kdy nahrávka vznikla, uplynulo už osum let, je stále palčivěji aktuální. Jakoby šlo o jakousi předtuchu, předpověď.


radiohalohttp://www.radiohalo.cz/

Božena Němcová a současnost
Přednáška Zdeňka Mahlera pro Výbor národní kultury II.část

Božena Němcová a současnost
Přednáška Zdeňka Mahlera pro Výbor národní kultury I. částDěkujeme odejděte aneb přesně Osumdesát slov...

5. července 2010 v 18:24 | kra |  Demokracie
http://aktualne.centrum.cz/finance/podnikani/forum.phtml?op=text&id=671462&topic[]=5482875,3


vyprovokoval jednoho přispěvatele tak, že napsal velmi neobvyklý, z jistého úhlu pohledu katastofický příspěvek do diskusního fóra, kterému dal přiléhavý nadpis:

Znova a znova se montují lidem do života...

z IP:[89.24.6.*],
. Z jiného úhlu pohledu je velmi komický. Opravdu.

Mě text velice zaujal, a to tak sem poděšen po spočítání slov (opravdu jich je osumdesát, dokládám obrázkem z OO sami si to můžete zkusit) překlasifikoval umělecký dojem na jedenáct z desíti, neboť deklaruji že toto je špička ve svém literárním oboru. Omluvám se za tento vpád na pole literární kritiky, ovšem domnívám se také, že od toho jsou Blogy. O tom textu soudím že je to Poněkud peprnější "Děkujeme odejděte" aneb Drazí (předrazí) Svazáci.

Za pomoci pouhých Osumdesáti slov...

...dosáhl v Diskusním fóru k článku

Naštval vás živnostník? Konečně mu to můžete vrátit


Mě zasáhl podobně, jako Jeho rozčilil. Je to znát z překlepů, které se ale zdají být výstižně přiléhavé. Díky za skvělý příspěvek  s velkým < P > Díky,  drahý mi přispěvateli


Pokud si chcete text opravdu užít, poslechněte si jej strojově přečtený (nikdo jiný než stroj ty překlepy nepřečte) na Youtube.


Další pumpa na státní finance

3. července 2010 v 10:47 | kra |  Demokracie
Odložené školené se státní garancí půjček. Tento moderní "nástroj" financování školství ve mě v kombinaci se současnou akademickou praxí vyvolává nemalé rozpaky, zejména v kontextu s veřejným tajemstvím o rozdávání titulů na mnoha dalších vysokých školách.

Pod tímto dojmem vidím v novém systému finanční výpomoci  školství jen další pumpu na státní peníze a systematický rozvrat vzdělanostní společnosti. Má-li stát bankám garatovat návratnost půjček studentům, kteří na fakultách typu plzeňskách práv získají bezcené tituly, nastává celá řada otázek. Z čeho bude nositel falešného titulu - jinak zcela neschopná osoba, splácet půjčku? Pokud jej konexe nevynesou do teplého místečka státního úřadu, nebo do dozorčí rady nějakého polostátního podniku, patrně nikdy nedosáhne na příjmy z nichž by mohl začít půjčku splácet. Pokud bude podnikat, nebude pro něj problém žít si na vysoké noze a vykazovat nulové příjmy. V sokromém sektoru se se svým rychlokvašeným vzděláním patrně výrazněji naprosadí. Doufejme tedy, že se z řady vyčlení dostatek vyjímek -poctivců (hlupáků) , kteří to nakonec odnesou na svých bedrech sami. Vypadá to, že cílem odloženého školného v kombinaci se současnou akademickou praxí na našich přemnožených vysokých školách je zaplavení pracovího trhu neschopnými otitulovanými idioty, jejichž "vzdělání" zaplatí po vypršení časové lhůty (dostatečném nárůstu úroků) opět stát.
Možná si řeknete, že takto pesimistický náhled je příliš upjatý a extrémní, že pomíjí tu spoustu opravdu nadaných studentů, kteří bezpochyby tvoří zdravou páteř našeho vzdělávacího systému a podvodníci mezi nimi nemohou zdravé jádro rozložit. Možná že to tak skutečně bude, ale patrně  bude třeba uzavřít hranice, aby nám lidé kteří skutečně něco umí, neutíkali do zahraničí. Těžko si totiž představit, že vzdělaní lidé budou dobrovolně trpět rozmary svých všeho(ne)schopných spolužáků dosazených všemožnými podfuky a konexemi do státní a finanční moci. Nedělejme si iluze o tom, že se skutečné schopnosti prosadí proti zaběhnuté praxi, kdy 80% benjamínků "dědí" teplá nejrůznější místečka po svých příbuzných (takže se nedivme že těch místeček musí stále přibývat). Po neslavném konci všech cukrovarů v naší zemi máme opět naději na přislazení života vezdejšího, neboť jak říká klasik: " Moc je nejsladší tam, kde blb poroučí moudrému a mrzák zdravému". Kdyby sladkost moci nedosahovala už dnes cukernatosti sicilských hroznů, slušelo by se popřát konzumentům sladkou dobrou chuť.