Duben 2010

"Dobré rady" OECD

9. dubna 2010 v 10:44 | kra |  Demokracie
Ángel Gurría, tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvojříká, že "je na Česku, co si z doporučení vybere, zda je použije, OECD jen předkládá návrhy a nejlepší světové či evropské zkušenosti."

A co Nám tedy OECD jeho ústy radí?

 • upravit rodinné dávky tak, aby motivovaly rodiče k rychlému návratu do práce
 Tomu říkám rada nad zlato, zvláště v situaci kdy nezaměstnanaost dsosahuje deseti procent a volných míst není nazbyt. Snížení mateřské už bychom tu měli, víme dobře kdo ji prosadil.

 • zvýšit majetkové daně, zejména daň z nemovitostí
Předpokládám že pan Gurría nemyslel daň z neproduktivního kapitál, ale prostě bydlení každému kdo nemá dvůj dům vedený jako firmu.

 • sjednotit sazbu DPH
Zjednodušeně řečeno zdražit nezbytné každodenní potřeby.

 • odnímat sociální dávky podle toho jak se zvyšuje příjem
Takže demotivovat od požadavku na zvyšování mezd u nejnižších příjmových skupin.

 • omezit daňové výhody osob samostatně výdělečně činných
Tvrdě na ty malé, daňovou progresi těm velkým - ani nápad.

 • zavést vícenásobné opakování dohod o práci na dobu určitou
Aneb jak snadněji vyhodit někoho z práce. Odpovědnost za prosperitu firmy a zajištění práce přeneseme na zaměstnance. Vyhazov bez odstupného.

 • reformu penzijního a zdravotního systému, včetně stanovení, jaká zdravotní péče bude zadarmo
Předpokládám že má na mysli opt-out penzijního systémy a privatizace zdravotnictví, se zavedením placení za operaci slepého střeva.

 • zrušit zákon o významné tržní síle
Nač chránit malé před velkými, vždyť na trhu jsou si všichni rovni (zvláště na tom evropském zemědělském, s "rovnými" dotacemi)

 • kontrolovat trh s elektřinou, plynem a telekomunikacemi, aby nedošlo ke zneužití tržní síly dominantními aktéry
To považuji za samozřejmost. Divím se že nám to musí někdo radit, cožpak se to nedělá?

 • snížit náklady nutné pro zahájení podnikání
Je tím myšlen vznik nových podniků, nebo podpora schwarzsystému?

 • stanovit termín přijetí eura
Bez konsolidovaných veřejných financí je tohle o ničem.


Především jde o rady jak přenést dopady krize ještě více na bedra těch nenižších příjmových skupin. Žádná daňová progrese, žádná podpora oživení, žádné systémové změny, jen usnadnění vykořisťování.

Tyhle knížecí rady až příliš připomínají program jedné politické strany. TOP09 děkuje za "nenápadnou" předvolební agitku od "nezávislé" mezinárodní organizace.