Listopad 2008

Rebelka už na TV nemá nárok

22. listopadu 2008 v 15:40 | kra |  Demokracie
Goebelsovská "profesionalita" zpravodajství ČT nezná mezí.

Poslankyně zelených Olga Zubová dnes odstoupila z funkce předsedkyně republikové rady strany. Jistě zajímavé. Člověk by čekal, že redaktoři zpravodajství ČT přinesou rozhovor s "rebelkou" a pokusí se divákům přiblížit její motivy...

Na obrazovce se ale v přímém přenosu z Pardubic objevil Martin Bursík, který situaci zhodnotil "objektivně" tak, že Zubová odstoupila právě včas, že nesplnila co si přadsevzala a stejně by 'byla odejita' republikovou radou, a že už konečně má vedení strany klid na práci.

Skvělá práce zpravodajců... ehm, pardon - zpravodajů.


Na následující tiskové konferenci strany zelených jsme se od předsedy-jednotitele strany dozvěděli, že to byly polsankyně-rebelky, které štěpí stranu. Patrně to byla jejich hlasování a postoje, které odradily voliče od minulých voleb.

"Končí období nejistoty, kdy nejsme schopni garantovat způsob hlasování těchto dvou poslankyň." -říká Bursík, a má pravdu.

jen bych k tomu dodal: ano, končí období nejistoty pane Bursíku - konc úspěchu zelených s bursíkem v čele je totiž jistější než kdy jindy. Zelené voliče totiž ke straně vytunelované politickým turistou už nic neváže.


Paradoxně to byl právě pan Ministr školství Liška, který vyzval "rebelky" k odpovědnosti vůči voličům - k parlamentní podpoře vládních návrhů - Liška přece jasně vnímá co chtějí voliči...(?)

... a ctí program SZ...


Za kořeny koncepce Julínkovy reformy

16. listopadu 2008 v 11:16 | kra

Tak už mu na to přišli. S příchodem finanční krize a reinkarnace zjištění, že zcela volný trh není samoregulační, i mnozí ultraliberálně-neokonzervativní monetaristé přišli na to, že ministr Julínek ve své reformě pouze otevírá stavidla penězovodů a "nastavuje mechanismy" toku veřejných peněz do soukromých kapes. Bylo už na čase.

No comment...

7. listopadu 2008 v 21:36 | kra |  Demokracie
POPRAVISTE (seznam.cz)7. 11. 2008 20:39 - *.karneval.cz
Pantáta Tunel tenkrát zhasnul, a pak se rozvítilo, a nebylo nic. Nyní se zase zhaslo, a nebude už vůbec nic.

O co šlo kolem ústavy a radaru?

7. listopadu 2008 v 19:53 | kra
Výběr ze zasedání sněmovny 29.10.2008 "o radaru" uveřejněný na videích v článcích:


Výběr týkající se ústavy:

/citace dle odkazu na parlamentní stenogramy/

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych to ponechal až na své vyjádření v rozpravě, ale využiji své přednostní právo právě proto, co zde řekl pan místopředseda vlády a předseda Strany zelených Martin Bursík.V tuto chvíli tedy musím přednést procedurální návrh, který krátce odůvodním. Podle mého názoru - a navrhuji to - tuto smlouvu lze hlasovat pouze ústavní většinou tří pětin všech poslanců Poslanecké sněmovny, a to proto, že Ústava České republiky nic takového, jako je zřízení základny cizího státu na výsostném území České republiky, nepředpokládá, nepočítá s tím. Článek 43 Ústavy počítá pouze s přijetím vojáků na vojenská cvičení, vysláním vojsk, a to při shodném usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu. Také si uvědomuji, že v roce 1992 to ani ústavodárci nepředpokládali.Jako oporu ke svému stanovisku, a proto to přednáším teď, říkám, že pokud jde o tzv. natoizaci této smlouvy, protože jde o dvoustranný právní akt, je jasné, že k takovému přijetí smlouvy a její platnosti je potřeba podle článku 9 Vídeňské úmluvy o smluvním právu minimálně dvou třetin států, kterých se to týká, to znamená dvou třetin všech států Evropské unie a dvou třetin všech států NATO, vzhledem k tomu, že jde o dvoustranný právní akt, který se dotýká našich závazků, které vyplývají nejen z Washingtonské smlouvy, ale zejména z našeho rozhodnutí v referendu o vstupu do Evropské unie. Připomínám, že Vídeňská úmluva o smluvním právu je u nás platná od 28. 7. 1987 a byla vyhlášena jako mezinárodní smlouva ve Sbírce zákonů 15/1988.V tomto ohledu jsem přesvědčen, že jiné hlasování zpochybňuje vůbec jakoukoli platnost takového dokumentu a možnost postupovat podle těchto dvou smluv.Ostatní ponechávám na své vystoupení v řádné rozpravě.Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992

Článek 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.
(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky,
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě.
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu,
c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích.
(5) Vláda dále rozhoduje
a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky,
b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky.
(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.


...
...

...


Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992


Článek 49

K ratifikaci mezinárodních smluv
a) upravujících práva a povinnosti osob,
b) spojeneckých, mírových a jiných politických,
c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci,
d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy,
e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu,
je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.


...
A teď k té první části mého vystoupení. Nebude dlouhé a myslím si, že ho mohu do 13 hodin v podstatě uzavřít.Řekl jsem, že tato smlouva je v rozporu s ústavou a na svém tvrzení setrvávám z jednoho prostého důvodu. Protože tato smlouva, ať chcete, nebo nechcete, není v souladu s ústavním pořádkem. Ústava nic takového nepředpokládala a pan ministr Cyril Svoboda neříkal pravdu, protože jde o narušení celistvosti území a svrchovanosti České republiky, a to nad územím radarové stanice.Článek 1 odstavec 1 ústavy, a připomínám to těm, kteří dnes slyšeli na začátku schůze slib poslance České republiky a čtyřikrát slibuji, takže těm to připomínám, kdo si toho neváží, že už článek 1 odstavec 1 říká:"Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.


Ústava České republiky

ze dne 16. prosince 1992


Hlava první


Základní ustanovení

Článek 1

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.
(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

...
...

Článek 11

Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.
/Tak co si o tom má člověk vlastně myslet?/

Průzkumy

7. listopadu 2008 v 19:13 | kra |  Demokracie
...jdu takhle po sídlišti, pozdě večer. Vlastně už byla tma... pod lampou
pouličního osvětlení slyším procházeje kolem dvou dam ve středních ltech, venčící pejsky
- "já vím kdo z tho má postavený, co z tho majó postavený a keři to só..."
víc jsem nesrozuměl. Prošel jsem kolem, dál než bylo rozumnět.
Cestou kolem toho jistě zajímavého rozhovoru. Člověk by z toho útržku skoro hádal na nějaký recept na erekci.
Dovoluji si ovšem podotknout, že já jako znalec místního "hantecu" útržek
řadím do kategorie 'o korupci'. (ve srozumitelnosti - postavili si z "toho" baráky)

...napadla mě tedy v této souvislosti jedna hříšná myšlenka: nedalo by se
podle průzkumu veřejného mínění, (třeba cíleného, např. na úřadech) udělat
mapy korupce a získat nemalý zdroj informací?
Dokážete toho využít, nebo spíš zneužít? A nezneužívá něčeho podobného už někdo?


Klekání

4. listopadu 2008 v 22:26 | kra |  Srandičky
Jsme to podivní lidé: Za dávných časů, a někteří z nás i teď, májí své ranní obřady. Liší se od sebe tak, jako se od sebe liší lidé sami.
Kdysi patřilo k těm to obřadům i "klekání" kdy se klekávalo před křížkem seknici a modlilo klekání.
Venku chodily klekánice a naháněly zlobivé děti které...
Nejdřív rozpočet potom nedůvěra!

3. listopadu 2008 v 21:30 | kra |  Demokracie
Před posledním hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě z 22.10.2008 si opozice vymínila probrat rozpočet, který zůstal z předešlého dne viset na mrtvém bodě. Je zajímavé že premiér Topolánek se dožadoval nejprve hlasování o nedůvěře... Jeho zajímavý myšlenkový obrat vedl k logické výzvě od Michala Haška...


O radaru v českém parlamentu 2

3. listopadu 2008 v 13:18 | kra |  Demokracie

Paroubek se konečně dostal ke slovu. Jako prostý poslanec nemůže využít přednostního práva vystoupit kdykoli jako ministři, předsedové a místopředsedové sněmovny, nebo zpravodajové. také dvouminutové "technické poznámky" mají přednost. Musel tedy čekat až se privilegovaní vymluví. Svoje čekání patřičně okomentoval v úvodu projevu.
(Při té příležitosti směroval výtku i k Lubomíru Zaorálkovi za prý zbytečnou reakci. Já osobně jsem ale rád že z úst pana Zaorálka zaznělo co zaznít mělo (shlédněte v prvním díle). Na lži a vyumělkované konstrukce je třeba reagovat tím tvrději čím častěji zaznívají. Goebelsův efekt je totiž neopominutelný.)Julínek nikdy nedokázal obhájit své "reformy"

2. listopadu 2008 v 19:09 | kra |  Demokracie
Ačkoli se Tomáš Julínek domáhá neustáleho vysvětlování a nutností objasňovat svoje reformy, už dávno jejich nedostatky odhalil Jan Kraus ve svém pořadu Uvolňete se prosím. No řekněte sami, chystal už tehdy tunel, nebo ne?

Falešný dopis České televize

2. listopadu 2008 v 14:34 | kra |  Demokracie
O falešném dpise kolujícím sněmovnou 29.10.2008, kdy bylo na pořadu dne jednání o radaru, toho bylo v médiích řečeno už hodně. Hodně dementování, hodně rozořčení ze strany mluvčího ČT. Nikde ale ani slovo o tom co jej tak rozhorlilo, a co vlastně bylo obsahem falešného dopisu. Našli se lidé, kteří obsah dopisu na internetu zveřejnili na serveru digizone. Odtud jsem si je stáhnul i já a v přijatelně zmenšené podobě představuji. Snad budou ty obrázky pro Vás čitelné.

keporkakw - reakce na komentář

2. listopadu 2008 v 9:54 | kra |  Demokracie
Povzdech inspirovaný komentářem čtenáře keporkakw pod článkem O kunderovi

komentář keporkakw:

Politický subjekt, který si není jist svou pozicí, si začíná vymýšlet (třídního) nepřítele, aby od sebe odvrátil pozornost. V případě ODS a jejích pseudovědeckých ústavů už je to trapné....

povzdech kra:
Ano. ...Je to osvědčená metoda manipulace se polečností. Kde by byla dnes církev, nemít ďábla? Kde by byly Bushovy preventivní války, nebýt terrorirstů?

Čím ODS prohrála volby?

2. listopadu 2008 v 9:20 | kra |  Demokracie
Jak už bylo mnohokráte řečeno, bylo to špatnou "komunikací".


O radaru v českém parlamentu

1. listopadu 2008 v 17:33 | kra |  Demokracie

Parlament dne 29.10.2008 - jednání o radaru.

Zaorálek začal zostra...Ron Paul

1. listopadu 2008 v 6:44 | kra |  Demokracie
Nemusíte být rudý, když se Vám nelíbí NeoCons...