Říjen 2008

O Kunderovi...?

31. října 2008 v 17:27 | kra
Není snad člověka, který by v poslední době něco nenapsal o "kauze Kundera". Nuže, je i na mě abych přispěl svou troškou do mlýna...


Co je možné a co přirozené

31. října 2008 v 0:12 | kra
Lidská bytost vychvávaná v určitých společenských a morálních hranicích rozeznává pojmy možné a přirozené trochu rozdílně. Za možné pokládá vše co umožňuje dosah jeho chápání bez omezení morálního. Za přirozené pokládá jevy logicky plynoucí ze satvu věcí a návaznosti na pochopitelný vývoj událostí.

Osobně považuji tyto dva pojmy za rovnocenné. Není věci, jež by nebylo možno uskutečnit, pokud přímo naodporují přírodním zákonům. Tím se tato věc dá označit za přirozenou. Je tisíce věcí, které je možno uskutečnit za pomoci přírodních zákonů, i když se vzpřičují tomu co bychom mohli považovat za možné, co se příčí zdravému rozumu.

Teprve když se něco, co se příčí našim pravidlům, a to co jsme ochotni přijmout za možné stane, hledáme přirozená vysvětlení. Není nic snažšího než předhodit kost našemu hladu po védění, byť je už ohlodaná a opotřebovaná až až...

...jak snadno se ovládá svět...

Znám to

28. října 2008 v 22:28 | kra
Stává se to občas, někdy víc někdy míň. Ale stává se to. Přije ke mě člověk a povídá.... "já vím. vím to a nikdo mi to nevymluví... pak prřije někdo kdo říká... tak to je, tek mě to říkali všichni ti ktrým věřím... další tvrdí... "to co říkají má smysl, všechno vysvětlují logicky, zapadá to do sebe!

A já se ptám. CO všechno tito lidé věděli o tom o čem mluví?

JAK poznat zda se stojí za to opřít o nějaká tvrzení?

KDE člověk bere informaci?

UMÍ s ní zacházet?

ČÍM končí otroctví lidského mozku pod kuratelou médií?

KRITICKÉ VNÍMÁNÍ

Kritickým vnímáním rozumím neustálý boj s přílivem informací.
S žádnou z informací nesmíte zacházet jako s pravdivou.
I předem pravdivá informace musí mít hmatatelný základ.
Nikdy nevěřím na morální předpoklady tvůrce myšlenky.
Selský rozum je jedinným předpokladem akceptování argumentu.

Nepotřebujete názor elity pro vytvoření vlastního nízoru, je jen inspirací -možná k opaku.
Vyjádření elit směrem na veřejnost zahruje plán zůstat elitou (většinou neoprávněně)

Elity se rády dělí o svá tajemství, málokdo je dokáže akceptovat. (ta tajemství)

Kdo Vás šmíruje pane ... ?(!)

26. října 2008 v 19:16 | kra
aneb Příběh jedné paranoii.

předslov

Možná je v tom klubíčku domněnek někde nějaký zádrhel. Možná to není technicky možné. Ale hlavně to není možné morálně. Tohle by si přece nikdo netroufl. Žejeme v demokratické zemi a jsme pevně zakotveni ve strukturách západních kultur vyznávající severoatlantické hodnoty. Evropské hodnoty založené na křesťanských základech.

Úvahám o selhání tohoto dokonalého systému nelze Věřit!Zde se účastník diskuse přihlásí ke svému nicku telefonním číslem.


Platební transakce probíhají standartními kanály.Z těchto dvou obrázků si můžete udělat obrázek o tom, jak je snadné v dnešní moderní době sledovat účastníky diskusí.

Představte si modelovou situaci:
1.přihlásíte se na server přes telefonní číslo ze kterého zaplatíte pomocí SMS vstupní poplatek. Tím umožníte někomu na druhém konci spojit si Váš nick s telefonním číslem.
2.Podle příspěvků na diskusích si Vás někdo na druhém konci může zařadit do databáze. V té bude číslo spojeno s nickem a nick s telefonním číslem.
3. Také IP adresa se hodí, zvláště pokud se moc nemění.
4. Pomocí Vašeho telefonního čísla lze sledovat Váš pohyb.
5. Pomocí IP adresy lze sledovat Vaše zájmy, případně další aktivity. (zvláště když se díváte na novinky.cz a jiný server zároveň) Pro poskytovatele internetu není problém z dat které jste mu poskytli definovat Váš profil a Zařadit do databáze vedle telefonního čísla. informaci o Vašem pohybu, tedy i místu bydliště a zaměstnání.
6. Pokud chodíte do hempejzů, hospod, na fotbal, do kina, divadla, nabo třeba i na demonstrace, i to se dá se to vypozorovat z pohybu Vašeho mobilu.
7. Bezpečnostní kamery na ulicích před hampejzy, hospodami, na ulicích si Vás nafilmují. Na demonstraci si Vás nafilmují taky.
8. ...znají vaše jméno?
...a zálaží na tom?


Možná je v tom klubíčku domněnek někde nějaký zádrhel. Možná to není technicky možné. Ale hlavně to není možné morálně. Tohle by si přece nikdo netroufl. Žejeme v demokratické zemi a jsme pevně zakotveni ve strukturách západních kultur vyznávající severoatlantické hodnoty. Evropské hodnoty založené na křesťanských základech.

Úvahám o selhání tohoto dokonalého systému nlze Věřit!

Bernardův flašinet

20. října 2008 v 11:38 | kra
Aneb "Ten náš člověk politický - stupidita v praxi"

Stanislav Bernard:

"Když jednou nějaký názor přijmu, a jsem o něm přesvědčen a nepřesvědčí mne nějaké vnější podněty abych je změnil, tak ho držím."


Včera se v TV duelu "Partie" na Primě střetli současný senátor Milan Štěch, a jeho vyzyvatel v senátním obvodě Stanislav Bernerd.

Stanislav Bernard jako nestraník kandidující za ODS mne v mnohém zklamal. Nikterak se totiž neodklonil svými názory od hlavního proudu ODS. Dvojnásob zde platí: opakovaná lež je pravdou které věří hlavně ti kdo věřit chtějí.

Referenda o radaru...naděje v krajích?

19. října 2008 v 16:33 | kra

Pravděpodobný hejtman Středočeského kraje MUDr.David Rath již stačil středočechům slíbit referendum o radaru.
Myslím že vzhledem k možnostem ČSSD ve všech krajích republiky by stálo za to vyhlásit referenda všude (KSČM se kterou dají ČSSD ve všech krajích dohromady nadpoloviční většinu hlasů by jistě nebyli proti). Tato referenda by nebyla pro vládu a už vůbec ne pro parlament závazná. Pokud by výsledkem referend bylo odmítnutí radaru, mohli by je alespoň respektovat ve Washingtonu, když už mají tu dlouholetou demokratickou tradici.
...a nebo ukázat našim občanům a celému světu, jak to s Bushovkým chápáním "freedom with democracy" a "freedom for the individual" vlastně je a kam jistá část našich politiků chodí na školení z demokracie.

Nedostatek komunikace...?

19. října 2008 v 15:21 | kra


Znáte to.

Novinář se s bohorovnou samozřejmostí ptá politika:
Co říkáte na postoj občanů? Jak to že je jiný než hlásá Vaše politika? Čím myslíte že je ovlivněn?

A možná jste také zaznamenali odpovědi podobé těmhle...

Citace příspěvku dikuse na ct24

5. října 2008 v 22:05 | kra
Distribuci a prodej drog z Aghánistánu je třeba podporovat za každou cenu!
Distribuci drog je třeba podporovat stejně, jako jejich spotřebu. V Evropě je v současné době moderní heroin, kvůli kterému zřídila CIA, potažmo USA, samostný drogový narkostát Kosovo, který kontroluje 90% distribuce heroinu po Evropě.