Leden 2007

Povzdech idiota

27. ledna 2007 v 18:24 | kra

Někdy se mi
zdá, že nebe nade mnou není tak blankytné, jak je
vidím,
Jen na to pomyslím, že zviklaly mne pochyby, tu
hned se stydím.
Jak moh' bych zaváhat, vždyť tak
troufale to zní:
mít nad nebem pochyby, když vysoko nade
mnou se skví?
Teď kaji se, myšlenky hříšné horečně
plaším.
Bujarým veselím, bičem i cukrem vezdejším.

Kliďte se pochyby, nechte mi blankyt svítit a hřát v mé
duši
Byť bylo by temno a vůkol hřmění, já vzývám
nebe jak šmolku
neb tak se sluší."